For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

Programs

Human rights and transparency

Information, advocacy, lobbying for human rights.

Health and well-being

Information, advocacy, lobbying in the health system.

Youth and their empowerment

Information, support, empowerment of young people.

Gender issues and women's empowerment

Information, lobbying and support for women.

Environmental Protection

Information and advocacy for environmental protection.

Projects

Të luftojmë krimin e organizuar dhe mbështesim zhvillimin e të rinjve

Të luftojmë krimin e organizuar dhe mbështesim zhvillimin e të rinjve

Be Aware – Youth for Media Literacy

Be Aware – Youth for Media Literacy

JoTabu – Platforma mediatike e rrjetit “Zëri i të rinjve”

Media platform for reproductive and sexual health at teens and youth

Power on Competencies

Power on Competencies

Recent activities

Projekti “Fashioration” – Trajnim në Tiranë

“Fashioration” project - Training course in Tirana

A është Shqipëria gati të luftojë terrorizmin dhe ekstremizmin?!

Are we ready to fight terrorism and extremism?

Rëndësia dhe roli i organizatave të shoqërisë civile në procesin e integrimit evropian

Rëndësia dhe roli i organizatave të shoqërisë civile në procesin e integrimit evropian

Sexual and reproductive health rights of adolescents in Albania

Sexual and reproductive health rights of adolescents in Albania

Risitë e projektligjit “Për shërbimin spitalor në Republikën e Shqipërisë”, TFL pjesë e konsultimeve

Innovations of the draft law "On hospital service in the Republic of Albania", TFL part of consultations

TFL në Komision Parlamentar me rastin e Ditës Botërore Kundër Kancerit

TFL in Parliamentary Committee on the occasion of World Cancer Day

Konsultohet strategjia e re e shëndetësisë, Bardhi: Thelbësor ndërtimi i besimit, llogaridhënies dhe konsultimi me OSHC-të

New health strategy consulted, Bardhi: Essential confidence building, accountability and consultation with CSOs

TFL informon të rikthyerit rreth funksionimit të sistemit shëndetësor në Shqipëri

TFL informs returnees about the functioning of the health system in Albania

TFL in media

Contact Us

Address

Address: Str Brigada VIII, Green Building Tekno-Projekt, Ap.13, Tirana

Mob

(+355) 069 206 6522

EMAIL

info@togetherforlife.org.al