For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

Programs

Human rights and transparency

Information, advocacy, lobbying for human rights.

Health and well-being

Information, advocacy, lobbying in the health system.

Youth and their empowerment

Information, support, empowerment of young people.

Gender issues and women's empowerment

Information, lobbying and support for women.

Environmental Protection

Information and advocacy for environmental protection.

Projects

6 vite advokaci: ‘Together for Life’ kërkoi financimin e Fekondimit in Vitro në spitalet publike, Ministria nis punimet

6 years of advocacy: 'Together for Life' required for the financing of In-vitro Fertilization in public hospitals, the Ministry starts the workings

Rritja e qëndrueshmërisë sociale dhe ekonomike të grupeve vulnerabël të prekura nga tërmeti

Increasing the social and economic sustainability of vulnerable groups affected by the earthquake

Mbrojtja e biodiversitetit nëpërmjet rritjes së ndërgjegjësimit dhe kapaciteteve të gazetarëve

Biodiversity Media Initiative Media Grants

Le të flasim për vaksinat

Let’s talk about vaccines

Recent activities

Angazhimi dhe pjesëmarrja e komunitetit në proceset vendimmarrëse të Vaut të Dejes, takim me përfaqësues të moshës së tretë

Engagement and participation of the community in decision-making processes, consultative meeting with elderly representatives in Vau i Dejes

Takimi i parë konsultues me vajza dhe gra të komunitetit dhe Këshillit Bashkiak në Bashkinë Vau i Dejës

First consultative meeting with girls and women from the community and Municipal Council in Vau i Dejes

Të rinjtë aktivistë nga shkollat e mesme në Lezhë, performojnë teatrin e rrugës në kuadër të 16Ditëve të Aktivizmit Kundër Dhunës me Bazë gjinore

Youth activists from high schools in Lezha, perform the street theater on the 16 days of activism against gender based violence

Aktivistët tanë të përkushtuar në Kurbin, zgjodhën një mënyrë origjinale për të sfiduar stereotipet dhe diskriminimin gjinor!

Aktivistët tanë të përkushtuar në Kurbin, zgjodhën një mënyrë origjinale për të sfiduar stereotipet dhe diskriminimin gjinor!

Dita Ndërkombëtare për Eleminimin e Dhunës ndaj Vajzave dhe Grave / #Asnjëjustifikim

Dita Ndërkombëtare për Eleminimin e Dhunës ndaj Vajzave dhe Grave / #Asnjëjustifikim

Aktivistë, të rinj, ofrues shërbimesh psiko-sociale dhe qytetarë të Bashkive Kurbin dhe Lezhë, ju bashkuan fushatës së 16 ditëve të aktivizmit

Aktivistë, të rinj, ofrues shërbimesh psiko-sociale dhe qytetarë të Bashkive Kurbin dhe Lezhë, ju bashkuan fushatës së 16 ditëve të aktivizmit

Dialog i hapur midis gazetarëve mbi “Median dhe Portretizimin e Grave në Politikë dhe gjatë Zgjedhjeve”, Forumi 2-ditor i Medias “Dialogu me Gazetarët për Reformën e Kujdesit Social në Shqipëri”

Open dialogue between journalists on "Media and The Portrayal of Women in Politics and During Elections", 2-day Media Forum "Dialogue with Journalists on Social Care Reform in Albania"

TFL ngre çështjet prioritare në sektorin e shëndetësisë, në seancën dëgjimore mbi diskutimin e projekt-buxhetit 2024

TFL raises priority issues in the health sector, in the hearing session on the discussion of the draft budget 2024

TFL in media

Contact Us

Address

Address: Str Brigada VIII, Green Building Tekno-Projekt, Ap.13, Tirana

Mob

(+355) 069 206 6522

EMAIL

info@togetherforlife.org.al