For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

Programs

Human rights and transparency

Information, advocacy, lobbying for human rights.

Health and well-being

Information, advocacy, lobbying in the health system.

Youth and their empowerment

Information, support, empowerment of young people.

Gender issues and women's empowerment

Information, lobbying and support for women.

Environmental Protection

Information and advocacy for environmental protection.

Projects

Rritja e qëndrueshmërisë sociale dhe ekonomike të grupeve vulnerabël të prekura nga tërmeti

Increasing the social and economic sustainability of vulnerable groups affected by the earthquake

Mbrojtja e biodiversitetit nëpërmjet rritjes së ndërgjegjësimit dhe kapaciteteve të gazetarëve

Biodiversity Media Initiative Media Grants

Le të flasim për vaksinat

Let’s talk about vaccines

MSHMS – Mbro shëndetin, menaxho sfidat

Protect health, manage challenges

Recent activities

Tryezë diskutimi për prezantimin e gjetjeve të raportit: “Monitorimi i shpenzimeve të sektorit të shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale për vitin 2022”

Round table on the presentation of the report: "Monitoring of the health and social protection sector for 2022"

Trajnimi “Media dhe dhuna ndaj grave në politikë dhe gjatë zgjedhjeve”, zhvillohet me gazetarët e aktualitetit dhe politikës në qytetin e Korçës

The training "Media and violence against women in politics and during elections", carried out with the journalists in Korca

Trajnim me gazetarët e aktualitetit dhe politikës në Durrës: “Media dhe dhuna ndaj grave në politikë dhe gjatë zgjedhjeve”

Training with journalists in Durres: "Media and violence against women in politics and during elections"

Trajnimi i parë me gazetarë të aktualitetit dhe politikës në Tiranë: “Media dhe dhuna ndaj grave në politikë dhe gjatë zgjedhjeve”

First training with journalists in Tirana: "Media and violence against women in politics and during elections"

6 vite advokaci: ‘Together for Life’ kërkoi financimin e Fekondimit in Vitro në spitalet publike, Ministria nis punimet

6 years of advocacy: 'Together for Life' required for the financing of In-vitro Fertilization in public hospitals, the Ministry starts the workings

Thirrje për aplikim: Konkurs për Gazetari, Raportimi më i Mirë Gjinor për Zgjedhjet e Majit 2023

Thirrje për aplikim: Konkurs për Gazetari, Raportimi më i Mirë Gjinor për Zgjedhjet e Majit 2023

Forum mediatik mbi rolin e medias në raportimin e dhunës ndaj grave në politikë dhe gjatë zgjedhjeve

Media Forum on the role of media in reporting violence against women in politics and during elections

Projekti “Fashioration” – Trajnim në Sarajevë

"Fashioration" project - Training course in Sarajevo

TFL in media

Contact Us

Address

Address: Str Brigada VIII, Green Building Tekno-Projekt, Ap.13, Tirana

Mob

(+355) 069 206 6522

EMAIL

info@togetherforlife.org.al