For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

Programs

Human rights and transparency

Information, advocacy, lobbying for human rights.

Health and well-being

Information, advocacy, lobbying in the health system.

Youth and their empowerment

Information, support, empowerment of young people.

Gender issues and women's empowerment

Information, lobbying and support for women.

Environmental Protection

Information and advocacy for environmental protection.

Projects

Fitohet beteja gjyqësore për fëmijët me probleme të rënda dëgjimi

Fitohet beteja gjyqësore për fëmijët me probleme të rënda dëgjimi

Trajtimi terapeutik, TFL në Bruksel për të drejtat e pacientëve

Trajtimi terapeutik, TFL në Bruksel për të drejtat e pacientëve

Europa respekton të drejtat e njeriut

Europe respects human rights

Power on Competencies

Power on Competencies

Recent activities

Të mbrojmë të rinjtë nga rruga e krimit! TFL organizon aktivitete ndërgjegjësuse në shkolla

Fighting organized crime and supporting youth development in Dibra

Studimi: Bizneset e drejtuara nga gratë në Shqipëri u dëmtuan rëndë nga tërmetet dhe pandemia

Study: Women-run businesses in Albania were damaged by earthquakes and pandemic

SLOVAKAID INVESTON NË SPITALIN E LUSHNJËS. DREJTUESJA E AGJENCISË SLLOVAKE DHURON GJAK

SlovakAid invests at the Hospital of Lushnja. The head of the Slovak Agency donates blood

CALL CENTER, PUNONJËSIT TRAJNOHEN PËR ORGANIZIMIN SINDIKAL

Call Center, employees trained for trade union organization

TFL in media

Contact Us

Address

Address: Str Brigada VIII, Green Building Tekno-Projekt, Ap.13, Tirana

Mob

(+355) 069 206 6522

EMAIL

info@togetherforlife.org.al