Initiatives Projects

Projects

Trajtimi terapeutik, TFL në Bruksel për të drejtat e pacientëve

Trajtimi terapeutik, TFL në Bruksel për të drejtat e pacientëve

Shoqata “Together for life” flet për të drejtat e pacientëve në Parlamentin Evropian

Shoqata “Together for life” flet për të drejtat e pacientëve në Parlamentin Evropian

Shoqata “Together for Life” në Bruksel për të drejtat e pacientëve

Shoqata “Together for Life” në Bruksel për të drejtat e pacientëve

TFL fiton betejën gjyqësore për fëmijët me probleme të rënda dëgjimi

TFL fiton betejën gjyqësore për fëmijët me probleme të rënda dëgjimi