Bota virtuale i ekspozon të rinjtë dhe fëmijët ndaj rreziqeve të ndryshme, përfshirë edhe radikalizimin online dhe ekstremizmin e dhunshëm.
Shtimi i rasteve të radikalizimit online (radikalizmi terrorist i ndihmuar nga interneti) dhe analfabetizmi funksional (rreth 50% e të rinjve shqiptarë janë analfabetë funksional) janë disa nga shkaqet kryesore që kanë bërë që të rinjtë të manipulohen lehtësisht dhe të bien pre e rrjeteve të ekstremizmit të dhunshëm.
 
Të rinjtë e moshës 15-25 vjeç, edhe nëse e praktikojnë besimin fetar ose jo, janë sidomos të rrezikuar.
Në kuadër të projektit pilot “Be Aware – Youth For Media Lietarcy”, mbështetur nga Fondacioni Rinor Evropian, Shoqata Together for Life ka zhvilluar takime ndërgjegjësuese me të rinjtë në Dibër. Qëllimi i këtij projekti është promovimi i edukimit mediatik tek shkollat dhe nxitja e mendimit kritik tek të rinjtë, si një nga mënyrat kryesore për  parandalimin e radikalizimit online dhe çdo formë manipulimi në internet, lajmet e rreme, dezinformimi, propaganda.
20 të rinj nga Dibra janë trajnuar nga ekspertët e kontraktuar nga TFL gjatë një punëtorie 5-ditore, ku përmes metodave të ndryshme jo-formale, diskutime në grup, kuize, të rinjtë janë informuar mbi tema si: radikalizimi online, dezinformimi, propaganda, si të zbulojmë lajmin e rremë/ mjete për kontrollin e fakteve, procedurat e përdorura nga grupet ekstremiste për manipulimin e të rinjve etj
Të rinjtë marrin informacione nga një gamë e gjerë burimesh mediatike (mesazhe me tekst, rrjete sociale, lojëra, video etj). Të gjitha këto lloje mediash kanë një të përbashkët: dikush krijoi mesazhin dhe kishte një arsye për ta bërë këtë.
Incidentet e fundit të ekstremizmit të dhunshëm në Shqipëri kanë ngritur shqetësime në lidhje me mundësitë që interneti dhe rrjetet sociale ofrojnë për grupe ekstremiste të të gjitha llojeve për të përhapur lirisht urrejtje dhe mesazhe nxitëse të dhunës dhe për të gjetur një audiencë mes të rinjve vulnerabël. Radikalizmi terrorist i ndihmuar nga interneti sa vjen e po bëhet më shqetësues.
Të rinjtë patën mundësi të takohen edhe me përfaqësues të besimeve fetare në Dibër, për të kuptuar dhe diskutuar që grupet ekstremiste nuk kanë lidhje me besimtarët fetarë.
Në ditën e pestë të trajnimit të
Angazhimi proaktiv i komunitetit është thelbësor në identifikimin e hershëm të shenjave të radikalizmit, trajtimin dhe ndërhyrjen përpara se radikalizimi të ketë marrë formë të plotë. Indiferenca dhe mosangazhimi dëmton të rinjtë e rrezikuar dhe sidomos komunitetin.
Të rinjtë e trajnuar nga stafi i projektit kanë zhvilluar takime informuese me bashkëmoshatarët për t’i njohur me disa nga teknikat që grupet ekstremiste përdorin për manipulim, si të konfirmojnë dhe verifikojnë lajmet dhe publikimet në rrjetet sociale, si të dallojnë propagandën nga dezinformimi/keqinformimi.